Formular despre inventatori

Formularul pentru dezvăluirea invenției este destinat autorilor de invenții pentru a facilita procesul de descriere a soluțiilor tehnice propuse.
Identificarea obiectelor de proprietate intelectuală anterior publicării rezultatelor științifice aduce o plusvaloare considerabilă capacității de inovare a Universității.

Formular despre inventatori
Contract între Angajator şi Salariat privind invenţiile create în activitatea de serviciu


Formular de dezvaluire a invenției

Formular de dezvaluire a invenției


Exemplu de Business Plan

Modelul de plan de afaceri poate fi utilizat de către cercetători, studenți și alte persoane interesate de a iniția o afacere, un start-up sau spin-off. Prezentul model poate fi preluat integral sau parțial in dependență de necesitate. Pentru consultări și expertize Va asteptăm la sediul Oficiului de Transfer Tehnologic al USM.
Exemplu business plan