CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC 2017

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei desfășoară CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC 2017, care are ca scop de bază susținerea implicării și dezvoltării unei economii naționale bazate pe inovații și transfer de noi tehnologii prin stimularea apariției și progresului ÎMM-lor inovaționale.

Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este elaborarea și implementarea unei inovații sau transferul tehnologiilor noi în Republica Moldova.

Perioada de implementare: Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani.

Bugetul proiectului: Proiectele de inovare şi transfer tehnologic se finanţează de la bugetul de stat, în volum de cel mult 50%, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare din sursele proprii a agentului economic, care constituie minim 50% din bugetul total al proiectului.

Finanțarea proiectului din bugetul de stat este pînă la 1 milion de lei pentru un an de implementare a proiectului.

Cofinanţarea cu mijloace financiare a activităţilor din cadrul proiectului se efectuează de către cofinanţator pe parcursul etapelor prevăzute în contract, mijloacele bugetare fiind alocate numai după realizarea cofinanţării.

Cofinanţarea cu mijloace materiale poate fi admisă în următoarele forme: utilaje, aparate, echipamente, materiale circulante, servicii necesare pentru realizarea proiectelor legate de procesul tehnologic din cadrul acestora.

Pentru toate lucrările şi cheltuielile realizate prin cofinanţare, documentele justificative trebuie să corespundă perioadei de derulare a etapei pentru care s-a realizat cofinanţarea. Cofinanţatorii vor asigura înregistrarea documentelor în circuitul financiar-contabil în evidenţe separate, destinate proiectului respectiv.

Activităţile principale: În cadrul concursului vor fi finanțate cele mai bune proiecte. IMM și instituțiile publice câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea proiectului și planului său de afaceri. Ideea de afaceri inovațională trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:

  1. Materiale, tehnologii si produse inovative.
  2. Eficienta, energetica si valorificarea surselor regenerabile de energie.
  3. Sănătate și biomedicină.
  4. Biotehnologie.

Rezultate: Iniţiativa finanţată în cadrul concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic va contribui la realizarea următoarelor rezultate:

  • crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor prin aplicare inovațiilor și tehnologiilor noi;
  • crearea produselor inovaționale pe piața autohtonă și internațională;
  • dezvoltarea infrastructurii inovaționale;
  • asigurarea conexiunii între mediul de afaceri şi cel de cercetare;
  • promovarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în ţară cât şi peste hotarele ei.

Grupul ţintă: Întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova.

Pentru mai multe informații urmăriți pagina web: http://www.aitt.md sau

http://aitt.md/ro/press-release/concursuri/anunt-privind-concursul-proiectelor-de-inovare-si-transfer-tehnologic-pentru-anul-2016.html

Termenul limită: Proiectele se vor depune în perioada

01.06.2016 – 01.07.2016.

Adresa: mun. Chişinău, str. Mioriţa 5, et.4, of. 407, Telefon: 022 88 25 60,

Persoanele de contact:

Vadim Iaţchevici, 068115110, vadim.iatchevici@gmail.com

Lefter Melania, 068997893, melania.lefter@gmail.com

Ion Scalețchi, 069775599, i.scaletchi@gmail.com

Dorin Ciuntu, 060321132, ciuntu.aitt@gmail.com