Oficiul Inovare și Transfer Tehnologic

Universitatea de stat din Moldova

Oficiul Inovare și Transfer Tehnologic reprezintă interfața dintre activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare desfășurată în Universitatea de Stat din Moldova şi mediul economico-social, non-academic, având ca scop eficientizarea procesului de transformare a progresului ştiinţific în produse tangibile şi servicii care aduc un beneficiu considerabil societății. Oficiul Inovare și Transfer Tehnologic este un compartiment multi şi interdisciplinar, având rolul de a sprijini departamentele academice, laboratoarele de cercetare științifice și universitatea, în general, în toate problemele care implică proprietatea intelectuală, contribuind la valorificarea rezultatelor cercetării universitare, dezvoltarea economică în general şi la obținerea de resurse financiare pentru universitate. Activitatea Oficiul Inovare și Transfer Tehnologic este coordonată de către Prorectorul pentru Activitatea Științifică a USM.

Obiectivele generale ale Oficiului Inovare și Transfer Tehnologic:
  • Identificarea ofertei interne a Universității de Stat din Moldova de competenţe, soluţii tehnice, produse şi servicii care pot fi oferite pentru transfer tehnologic
  • Asigurarea cadrului organizatoric, procedural şi informaţional necesar dezvoltării activităţilor de transfer tehnologic a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare din universitate către mediul economico-social, non-academic;
  • Asigurarea cadrului organizatoric, procedural şi informaţional necesar constituirii companiilor de tip start-up și spin-off de către angajaţi şi studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova
  • Asigurarea legăturii între Universitatea de Stat din Moldova şi mediul de afaceri sau alte instituţii, organisme şi organizaţii interesate în activitatea de transfer tehnologic (de rezultatele cercetării universitate şi posibilitatea de transfer tehnologic a acestor rezultate)
  • Creşterea vizibilităţii Universităţii de Stat din Moldova în cadrul cercetării ştiinţifice din Republica Moldova şi în Aria Europeană de Cercetare prin promovarea produselor şi tehnologiilor noi, brevetate şi nebrevetate, concepute de membrii comunităţii academice