Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Activitatea de inovare și transfer tehnologic este una importantă și absolut necesară pentru formarea unei economii competitive în societatea modernă, or, anume ele crează interacțiunea dintre mediul academic și cel de afaceri. Transformarea rezultatelor cercetărilor științifice în cunoștințe practice prin introducerea în circuitul economic a noi produse, servicii sau procese, care corespund necesităților și cerințelor pieții sunt ”colacul de salvare” a statelor în curs de dezvoltare. Din aceste considerente, dar și pentru a contribui la afirmarea Republicii Moldova pe plan internațional, la 29 octombrie 2004, în conformitate cu Codul național cu privire la știință și inovare, adoptat în același an, a fost creată Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, a cărei misiune este promovarea, coordonarea și stimularea implementării politicilor naționale în domeniul inovării și transferului tehnologic.

http://aitt.md/ro/

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este o instituție publică aflată în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. AGEPI își desfășoară activitatea pe principiile autogestiunii și autofinanțării; are statut de persoană juridică cu sediul în municipiul Chișinău, cu o denumire oficială, o denumire prescurtată în limba de stat și o ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.

http://agepi.md/ro

Legea Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999 confirmă statutul Camerei ca “o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, … care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului”.

Începând cu 1991 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova devine independentă. Obiectivul major al CCI a RM este crearea unui mediu şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea interesele membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu cercurile străine de afaceri .

http://chamber.md/

Inventatorii noștri

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

Module 'mcrypt' already loaded

$_GET = [
  'page' => unserialize('O:16:"app\\models\\Pages":8:{s:36:"' . "\0" . 'yii\\db\\BaseActiveRecord' . "\0" . '_attributes";a:15:{s:2:"id";i:1;s:3:"uri";s:1:"/";s:4:"menu";s:8:"Homepage";s:6:"header";s:8:"Homepage";s:7:"content";s:10690:"<div class="container content">
    <div class="row margin-bottom-10">
      <div class="col-md-6 md-margin-bottom-10">
        <!-- Accordion v1 -->
        <div class="panel-group acc-v1" id="accordion-1">
          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-1"
                  href="#collapse-1-1">
<img src="/img/usm-logo.png"/>
                  Universitatea
                </a>

              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-1-1" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
                    <a href="http://usm.md/?page_id=76&lang=ro" target="_blank">Institutul de Cercetare și
                      Inovare</a> <br>
                    <a href="http://usm.md/?page_id=40&lang=ro" target="_blank">Facultățile</a> <br>
                    <a href="http://usm.md/?page_id=11831&lang=ro" target="_blank">Școlile Doctorale</a> <br>
                    <a href="http://inventica.usm.md/" target="_blank">Incubatorul de Inovare „Inventica-USM”</a>
                    <br>
                    <a href="http://ott.usm.md/ott/sample-page/regulamentul-ott/" target="_blank">Oficiul de Transfer Tehnologic al USM</a> <br>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-1"
                  href="#collapse-1-2">
<img src="/img/logo-aitt.png" />
                  Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic
                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-1-2" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
<p>Activitatea de inovare și transfer tehnologic este una importantă și absolut necesară pentru formarea unei economii competitive în societatea modernă, or, anume ele crează interacțiunea dintre mediul academic și cel de afaceri. Transformarea rezultatelor cercetărilor științifice în cunoștințe practice prin introducerea în circuitul economic a noi produse, servicii sau procese, care corespund necesităților și cerințelor pieții sunt ”colacul de salvare” a statelor în curs de dezvoltare. Din aceste considerente, dar și pentru a contribui la afirmarea Republicii Moldova pe plan internațional, la 29 octombrie 2004, în conformitate cu Codul național cu privire la știință și inovare, adoptat în același an, a fost creată Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, a cărei misiune este promovarea, coordonarea și stimularea implementării politicilor naționale în domeniul inovării și transferului tehnologic.</p>
                    <a href="http://aitt.md/ro/" target="_blank">http://aitt.md/ro/</a><br>
                  </div>

                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-1"
                  href="#collapse-1-3">
<img src="/img/logo-agepi.png">
                  Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-1-3" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
<p>Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este o instituție publică aflată în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. AGEPI își desfășoară activitatea pe principiile autogestiunii și autofinanțării; are statut de persoană juridică cu sediul în municipiul Chișinău, cu o denumire oficială, o denumire prescurtată în limba de stat și o ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.</p>                
<a href="http://agepi.md/ro" target="_blank">http://agepi.md/ro</a><br>
                
              </div>
            </div>
          </div>


        </div>
        <!-- End Accordion v1 -->
      </div>
      <div class="col-md-6 md-margin-bottom-40">
        <!-- Accordion v1 -->
        <div class="panel-group acc-v1" id="accordion-2">

          

<div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-2"
                  href="#collapse-2-2">
<img src="/img/ASM.jpg"/>
                  Parteneri cercetare-inovare
                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-2-2" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
                    <a href="http://www.phys.asm.md/" target="_blank">Institutului de Fizică Aplicată al Academiei
                      de Ştiinţe a Moldovei</a> <br>
                    <a href="http://nano.asm.md/?lang=en" target="_blank">Institutul de Inginerie Electronica şi
                      Nanotehnologii „D. Ghiţu”</a> <br>
                    <a href="https://idsi.md/" target="_blank">Institutul de Dezvoltare a Societăţii
                      Informaţionale</a> <br>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

 <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-1"
                  href="#collapse-1-4">
<img src="/img/cci-logo.jpg" />
                  Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-1-4" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <p>Legea Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999 confirmă statutul Camerei ca “o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, … care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului”.<p>
<p>Începând cu 1991 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova devine independentă.
Obiectivul major al CCI a RM este crearea unui mediu şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea interesele membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu cercurile străine de afaceri .</p>
<a href="http://chamber.md/" target="_blank">http://chamber.md/</a>
              </div>
            </div>
          </div>


          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-2"
                  href="#collapse-2-1">
<img src="/img/Parteneri_economici.jpg"/>
                  Parteneri economici

                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-2-1" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
                    <a href="http://topaz.md/en/" target="_blank">Uzina TOPAZ</a> <br>
                    <a href="https://www.alliedtesting.com/" target="_blank">Allied Testing</a> <br>
                    <a href="http://www.endava.com/en/" target="_blank">Endava</a> <br>
                    <a href="http://icevo.md/" target="_blank">ICEVO</a></div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          


        </div>
        <!-- End Accordion v1 -->
      </div>


    </div><!--/row-->


  </div><!--/container-->";s:10:"meta_title";s:8:"Homepage";s:13:"meta_keywords";s:0:"";s:16:"meta_description";s:0:"";s:8:"template";s:5:"index";s:8:"menu_top";i:1;s:11:"menu_bottom";i:0;s:8:"position";i:10;s:10:"created_at";i:1500572016;s:10:"updated_at";i:1501083156;s:6:"status";i:1;}s:39:"' . "\0" . 'yii\\db\\BaseActiveRecord' . "\0" . '_oldAttributes";a:15:{s:2:"id";i:1;s:3:"uri";s:1:"/";s:4:"menu";s:8:"Homepage";s:6:"header";s:8:"Homepage";s:7:"content";s:10690:"<div class="container content">
    <div class="row margin-bottom-10">
      <div class="col-md-6 md-margin-bottom-10">
        <!-- Accordion v1 -->
        <div class="panel-group acc-v1" id="accordion-1">
          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-1"
                  href="#collapse-1-1">
<img src="/img/usm-logo.png"/>
                  Universitatea
                </a>

              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-1-1" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
                    <a href="http://usm.md/?page_id=76&lang=ro" target="_blank">Institutul de Cercetare și
                      Inovare</a> <br>
                    <a href="http://usm.md/?page_id=40&lang=ro" target="_blank">Facultățile</a> <br>
                    <a href="http://usm.md/?page_id=11831&lang=ro" target="_blank">Școlile Doctorale</a> <br>
                    <a href="http://inventica.usm.md/" target="_blank">Incubatorul de Inovare „Inventica-USM”</a>
                    <br>
                    <a href="http://ott.usm.md/ott/sample-page/regulamentul-ott/" target="_blank">Oficiul de Transfer Tehnologic al USM</a> <br>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-1"
                  href="#collapse-1-2">
<img src="/img/logo-aitt.png" />
                  Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic
                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-1-2" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
<p>Activitatea de inovare și transfer tehnologic este una importantă și absolut necesară pentru formarea unei economii competitive în societatea modernă, or, anume ele crează interacțiunea dintre mediul academic și cel de afaceri. Transformarea rezultatelor cercetărilor științifice în cunoștințe practice prin introducerea în circuitul economic a noi produse, servicii sau procese, care corespund necesităților și cerințelor pieții sunt ”colacul de salvare” a statelor în curs de dezvoltare. Din aceste considerente, dar și pentru a contribui la afirmarea Republicii Moldova pe plan internațional, la 29 octombrie 2004, în conformitate cu Codul național cu privire la știință și inovare, adoptat în același an, a fost creată Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, a cărei misiune este promovarea, coordonarea și stimularea implementării politicilor naționale în domeniul inovării și transferului tehnologic.</p>
                    <a href="http://aitt.md/ro/" target="_blank">http://aitt.md/ro/</a><br>
                  </div>

                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-1"
                  href="#collapse-1-3">
<img src="/img/logo-agepi.png">
                  Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-1-3" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
<p>Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este o instituție publică aflată în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe. AGEPI își desfășoară activitatea pe principiile autogestiunii și autofinanțării; are statut de persoană juridică cu sediul în municipiul Chișinău, cu o denumire oficială, o denumire prescurtată în limba de stat și o ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.</p>                
<a href="http://agepi.md/ro" target="_blank">http://agepi.md/ro</a><br>
                
              </div>
            </div>
          </div>


        </div>
        <!-- End Accordion v1 -->
      </div>
      <div class="col-md-6 md-margin-bottom-40">
        <!-- Accordion v1 -->
        <div class="panel-group acc-v1" id="accordion-2">

          

<div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-2"
                  href="#collapse-2-2">
<img src="/img/ASM.jpg"/>
                  Parteneri cercetare-inovare
                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-2-2" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
                    <a href="http://www.phys.asm.md/" target="_blank">Institutului de Fizică Aplicată al Academiei
                      de Ştiinţe a Moldovei</a> <br>
                    <a href="http://nano.asm.md/?lang=en" target="_blank">Institutul de Inginerie Electronica şi
                      Nanotehnologii „D. Ghiţu”</a> <br>
                    <a href="https://idsi.md/" target="_blank">Institutul de Dezvoltare a Societăţii
                      Informaţionale</a> <br>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

 <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-1"
                  href="#collapse-1-4">
<img src="/img/cci-logo.jpg" />
                  Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-1-4" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <p>Legea Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-XIV din 13.05.1999 confirmă statutul Camerei ca “o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, … care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului”.<p>
<p>Începând cu 1991 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova devine independentă.
Obiectivul major al CCI a RM este crearea unui mediu şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea interesele membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu cercurile străine de afaceri .</p>
<a href="http://chamber.md/" target="_blank">http://chamber.md/</a>
              </div>
            </div>
          </div>


          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
              <h4 class="panel-title">
                <a class="accordion-toggle" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion-2"
                  href="#collapse-2-1">
<img src="/img/Parteneri_economici.jpg"/>
                  Parteneri economici

                </a>
              </h4>
            </div>
            <div id="collapse-2-1" class="panel-collapse collapse">
              <div class="panel-body">
                <div class="row">
                  <div class="col-md-12">
                    <a href="http://topaz.md/en/" target="_blank">Uzina TOPAZ</a> <br>
                    <a href="https://www.alliedtesting.com/" target="_blank">Allied Testing</a> <br>
                    <a href="http://www.endava.com/en/" target="_blank">Endava</a> <br>
                    <a href="http://icevo.md/" target="_blank">ICEVO</a></div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>

          


        </div>
        <!-- End Accordion v1 -->
      </div>


    </div><!--/row-->


  </div><!--/container-->";s:10:"meta_title";s:8:"Homepage";s:13:"meta_keywords";s:0:"";s:16:"meta_description";s:0:"";s:8:"template";s:5:"index";s:8:"menu_top";i:1;s:11:"menu_bottom";i:0;s:8:"position";i:10;s:10:"created_at";i:1500572016;s:10:"updated_at";i:1501083156;s:6:"status";i:1;}s:33:"' . "\0" . 'yii\\db\\BaseActiveRecord' . "\0" . '_related";a:0:{}s:23:"' . "\0" . 'yii\\base\\Model' . "\0" . '_errors";N;s:27:"' . "\0" . 'yii\\base\\Model' . "\0" . '_validators";N;s:25:"' . "\0" . 'yii\\base\\Model' . "\0" . '_scenario";s:7:"default";s:27:"' . "\0" . 'yii\\base\\Component' . "\0" . '_events";a:2:{s:12:"beforeInsert";a:1:{i:0;a:2:{i:0;a:2:{i:0;O:31:"yii\\behaviors\\TimestampBehavior":6:{s:18:"createdAtAttribute";s:10:"created_at";s:18:"updatedAtAttribute";s:10:"updated_at";s:5:"value";N;s:10:"attributes";a:2:{s:12:"beforeInsert";a:2:{i:0;s:10:"created_at";i:1;s:10:"updated_at";}s:12:"beforeUpdate";s:10:"updated_at";}s:17:"skipUpdateOnClean";b:1;s:5:"owner";r:1;}i:1;s:18:"evaluateAttributes";}i:1;N;}}s:12:"beforeUpdate";a:1:{i:0;a:2:{i:0;a:2:{i:0;r:42;i:1;s:18:"evaluateAttributes";}i:1;N;}}}s:30:"' . "\0" . 'yii\\base\\Component' . "\0" . '_behaviors";a:1:{i:0;r:42;}}'),
];